EVROPSKA KONVENCIJA O OMLADINSKOM RADU

EVROPSKA KONVENCIJA O OMLADINSKOM RADU

U periodu od 07. do 10. decembra preko 1 000 eksperata iz polja omladinskog rada i omladinske politike su aktivno radili na kreiranju Deklaracije koja je nastala u okviru 3. evropske konvencije o omladinskom radu.Evropska konvencija predstavlja glavni događaj za...
NEDELJA GLOBALNOG OBRAZOVANJA 2020

NEDELJA GLOBALNOG OBRAZOVANJA 2020

Svijet je naš, pokrenimo akciju zajedno! Pridružite se ,,Nedelji globalnog obrazovanja’’ od 16. do 20. novembra 2020 – #GEW20,,Nedelja globalnog obrazovanja’’ je svjetska inicijativa za podizanje svijesti i poziv da zajedno razmislimo o našem svijetu, koristeći...